Zeměpis 8

Úkoly do 08/05/2020

Problémy Kavkazu - část 2. - Mgr. Bolek

Minule jsme se zaměřili na území Abcházie, dnes si krátce shrneme další problémová území Gruzie (Jižní Osetie, Adžárie), a příště se zaměříme na problém Náhorního Karabachu, který se týká Arménie a Ázerbájdžánu.

Ruský zásah v Abcházii a Jižní Osetii v roce 2008

Minule jsme si představili starší historii gruzínsko-abcházských vztahů, hlavně v době existence SSSR a těsně po jeho rozpadu. Dnes se podíváme na tzv. rusko-gruzínskou válku, která vypukla v srpnu 2008 a týkala se Abcházie a Jižní Osetie.

Zatímco muslimské Abcházce od pravoslavných křesťanských Gruzínů odlišuje především jiné náboženství a jazyk, Osetinci jsou (stejně jako Gruzíni a Rusové) většinoví pravoslavní křesťané. Problém však je, že Osetinci žijí rozděleni mezi Rusko (autonomní republika Severní Osetie-Alanie) a Gruzii (Jižní Osetie) a usilují o sjednocení v jednom státě — viz mapa.

Od rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 sílila snaha Osetinců k vytvoření vlastního státu. V rámci Ruské federace Osetinci získali autonomní republiku Severní Osetie-Alanie, kde je úřední řečí vedle ruštiny i osetština. Na druhou stranu, Gruzie zrušila Osetincům i autonomní oblast a místo toho rozdělila území Jižní Osetie mezi 5 oblastí. Za silné podpory Ruska, které se snaží udržet kontrolu na strategicky významnou oblastí Kavkazu, vytvořili separatistické území Jižní Osetie.

V roce 2008 ruské tajné síly několika teroristickými činy (výbuchy bomb) vyprovokovali Gruzii k válečné odvetě, do které právě Rusko zasáhlo a podpořilo jak Osetince, tak Abcházce v boji proti Gruzii. Ruská federace také uznala existenci Abcházie a Jižní Osetie jako dvou nezávislých států, kromě Ruska ale žádný jiný stát na světě jejich nezávislost neuznává.

Adžárie jako jediný vyřešený konflikt v Gruzii

Jak vidíme, Abcházie i Jižní Osetie jsou pro Gruzii dlouhodobým problémem. Jediný opravdu vyřešený konflikt představuje Adžárie.

Adžarové žijí na jihozápadě Gruzie při hranicích s Tureckem. Mluví sice gruzínským nářečím, ale právě od Turků přijali islám (což je od Gruzínů odlišuje nejvíce). I zde se schylovalo ke gruzínsko-adžarskému konfliktu, který byl ale zažehnán v letech 2004-2005 jednáním a udělením rozsáhlé autonomie Adžarům.

Hlavní město Adžárie Batumi je po Tbilisi druhým největším městem Gruzie a je to oblíbené rekreační a lázeňské středisko, vůbec celá adžarská riviéra je vyhledávána.

8. lekce - Západní Evropa - úvod, Mgr. Huťka

Západní Evropa je region rozprostírající se v západní části Evropy. Přestože je toto označení často používáno, neexistuje jeho jednoznačná definice.

V antických dobách mezi 3. a 5. stoletím n. l. byla jakožto západní Evropa vnímána Západořímská říše, která spolu s Východořímskou říší představovala dva hlavní útvary rozprostírající se na území tehdejšího Římského impéria. Jejich rozpad v roce 476/480 a dlouhodobé náboženské rozkoly předznamenaly Velké schizma, které v 11. století rozdělilo evropské křesťanství na západní (katolický) proud a východní (pravoslavný, ortodoxní) proud.

V souvislosti se čtyř dekád trvající studenou válkou představovalo označení západní Evropa protiváhu vůči Východnímu bloku. Po pádu železné opony a přeměně Západoevropské unie na Evropskou unii začaly být pro Evropu uplatňována nová rozdělení. V rámci nich západní Evropu tvoří země Beneluxu, Francie, Irsko, Monako a Spojené království.

1. úkol: Pusť si aspoň prvních 10 minut videa o hlavním Irském městě!

2. úkol: Do sešitu nebo na papír napiš odpovědi na uvedené otázky. Pozor jedna odpověď mezi ostatní nepatří, podtrhni ji.

  • Podle kterého města je pojmenována francouzská hymna?

  • Ze které francouzské oblasti pocházel hrdina románu Tři mušketýři d'Artagnan?

  • Jak se nazývá Francouzská oblast, ze které pochází nejslavnější šumivé víno?

  • Která dvě místa spojuje tunel pod průlivem La Manche?

  • Ve kterém evropském městě byl poprvé upečen tzv. Sacherův dort?

  • Ve kterém městě se narodila zpěvačka Sinéad O'Connor?

  • Ve kterém městě byste hledali zvon, kterému se říká Velký Ben?

  • Ve kterém městě byste hledali nejstarší univerzitu VB?