Zeměpis 8

Úkoly do 15/05/2020

Kultura Kavkazu - Mgr. Bolek

Arménská hudba

Abychom si udělali představu o hudbě z Kavkazu, můžeme si pustit slavný Šavlový tanec od arménského skladatele Arama Chačaturjana (arménská příjmení poznáte, že obvykle končí koncovkou -jan). Je inspirován dynamickými kavkazskými tanci, kdy tanečníci tančí se šavlemi.

Známý byl také šansoniér (zpěvák) arménského původu žijící ve Francii Charles Aznavour [šárl aznavúr], který zemřel v roce 2018 (původním arménským příjmením Aznavurjan). Členové americké skupiny System of a Down (S.O.A.D.) jsou rovněž všichni arménského původu (nejznámější Serj Tankian) a jejich tvorba nezapře kavkazskou energii.

Charles Aznavour

System of a Down

Kavkazské tance

Kavkaz je opravdu proslulý velmi energickými tanci. Typické jsou velmi rychlým tempem a tanečními figurami s rozpřaženýma rukama, které napodobují let orla. Můžete je vidět v obou videích:

Ukázka tradičního kavkazského mužského tance, jejichž tradiční oděv tvoří dlouhý kabát čucha a na hlavách mají čepice zvané papacha.

Ukázka tanců z jedné adygejské/čerkeské svatby. Adygejci (též Čerkesové) jsou národ ze severního Kavkazu, dnes jsou součástí Ruské federace.

Kavkazské abecedy a křesťanství

Gruzíni i Arméni jsou zajímaví tím, že to jsou první národy na světě, které přijaly křesťanství. Arméni už v roce 301, to znamená 12 let před starověkou římskou říší (římský císař Konstantin zrovnoprávnil křesťanství ediktem milánským až v roce 313).

Gruzíni i Arméni rovněž používají své vlastní hláskové abecedy.

Navigační tabule z gruzínské silnice s ukázkou gruzínského písma Mchedruli ukazující směr na hlavní město Tbilisi, centrum Jižní Osetie Cchinvali a Stalinovo rodiště Gori.

Arménské písmo vytvořil již v roce 405 učenec Mesrop Maštoc. Je zvláštní, že směr šipek je stejný, jako na gruzínské tabuli, že :-D

9. lekce - Francie - sídla, Mgr. Huťka

1. úkol: Přečti si uvedený text!

Francie je stát, jehož většina území (někdy označovaná jako Metropolitní Francie) se nachází v západní Evropě. Francouzskou republiku tvoří i tzv. Zámořská Francie, která zahrnuje území v Karibiku, Severní a Jižní Americe, v Indickém oceánu a Oceánii. Francouzi metropolitní Francii kvůli jejímu geografickému tvaru často přezdívají L'Hexagone (šestiúhelník). K Francii patří také ostrov Korsika. Metropolitní Francie sahá od Středozemního moře na jihu k Lamanšskému průlivu a Severnímu moři na severu, od Rýna na východě k Atlantskému oceánu na západě. Sousedí s Belgií a Lucemburskem na severu, Německem na severovýchodě, Švýcarskem a Itálií na východě a Andorrou, Monakem a Španělskem na jihu.

Francie má 67 milionů obyvatel (65 milionů metropolitní Francie) a je tak čtvrtou nejlidnatější zemí Evropy a druhou nejlidnatější zemí Evropské unie (po Německu). Rozlohou je největším státem EU. Francouzská ekonomika je šestá největší na světě podle nominálního hrubého domácího produktu (HDP) a desátá největší podle HDP v paritě kupní síly. Francie je členskou zemí Severoatlantické aliance a je jedním ze zakládajících členů Evropské unie a Organizace spojených národů. Je jedním z pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN s právem veta, jednou z osmi uznaných jaderných mocností a členem sdružení osmi nejvyspělejších států světa G8. Francie je též členem eurozóny.

2. úkol: Do dotazníku zapiš města, která se ukrývají pod čísly uvedenými na slepé mapě Francie?