Zeměpis 8

Úkoly do 22/05/2020

Arménie a její vztahy se sousedy - Mgr. Bolek

Arméni byli v dávné i nedávné minulosti mnohokrát těžce zkoušeni osudem. Již ve starověku jejich království Urartu čelilo náporu Perské říše, od středověku do první světové války žil tento pravoslavný národ v muslimské Osmanské říši, která se na konci své existence pokusila arménský národ zlikvidovat. Ve 20. století se Arméni dostali do područí komunistického Sovětského svazu a na počátku 90. let, kdy získali samostatnost, začali válčit se svým sousedem Ázerbájdžánem. Tyto osudové rány způsobily, že se značná část Arménů v minulých staletích rozprchla do celého světa a žije v diaspoře, podobně jako Židé. K vám tato arménská problematika může dolehnout, když si koupíte medovník Marlenka, který začal ve Frýdku-Místku vyrábět jeden arménský uprchlík před válkou o Náhorní Karabach...

Arménsko-turecké vztahy: genocida Arménů (1915)

deportace Arménů v dobytčích vagónech

arménská žena-uprchlice s dítětem

Oblast Kavkazu před první světovou válkou ovládalo Turecko, respektive tehdejší Osmanská říše. V první světové válce se muslimská Osmanská říše a křesťanské pravoslavné Rusko utkali proti sobě. Jelikož i Arméni jsou pravoslavní křesťané, měli Turci strach, že budou Arméni na kavkazské bojové frontě spolupracovat s ruským nepřítelem. Proto v roce 1915 Turci začali Armény deportovat dál na jih do vnitrozemí Osmanské říše, především do Syrské pouště. Postup turecké vlády se později stal inspirací pro německé nacisty za druhé světové války při realizaci holokaustu:

 • Turci zřídili pro Armény 25 koncentračních táborů — nacisté rovněž zřizovali koncentrační tábory.

 • Turci desítky tisíc Arménů vyhnali z domovů a hnali stovky kilometrů do Syrské pouště — nacisté na konci druhé světové války organizovali tzv. pochody smrti ze svých koncentračních táborů

 • Ty, které nehnali pěšky, Turci deportovali pomocí dobytčích vagónů (spočítali, že do jednoho dobytčáku se vejde 90 lidí) — dobytčí vagóny používali také nacisté.

 • V Syrské poušti jsou komplexy podzemních jeskyní. Turci do nich napřed Armény nahnali, pak u vstupů rozdělali ohně a následný kouř postupně všechny v jeskyních udusil — byly to sice primitivní, avšak první plynové komory, které nacisté za druhé světové války rovněž využívali.

Většina zemí světa dnes uznává, že se jednalo o genocidu, čili systematickou snahu zlikvidovat určitý národ. Turečtí historikové a politici tuto myšlenku odmítají. Vztahy Turecka a Arménie jsou dodnes silně nepřátelské. Když jsem byl v roce 2016 v Gruzii a Arménii, říkal mi jeden arménský taxikář, že Češi do Arménie jezdí dost, a také Poláci, Němci, občas nějaký Francouz... Na mou otázku, jestli někdy vezl ve svém taxíku Turka, mi odpověděl, že žádného Turka v Arménii v životě nepotkal, ale kdyby se mu nějaký dostal pod ruku, okamžitě by ho zavraždil.

ukřižované arménské dívky

oběšení arménští muži, v popředí stojící turečtí vojáci

Arménsko-azerské spory o Náhorní Karabach (1991-dosud)

Jak jsme si již před několika týdny vysvětlili, Stalin ve 30. letech nakreslil hranice sovětských svazových republik tak, že vůbec neodpovídaly národnostním hranicím. Příkladem byly spory Gruzie s Abcházci a Osetinci. Posledním sporným regionem je území známé jako Náhorní Karabach.

Náhorní Karabach je oblast patřící Ázerbájdžánu, kterou však obývají Arméni. Když se roku 1991 rozpadl Sovětský svaz a vznikly tři kavkazské republiky, Arménie toto území vojensky obsadila a vedla s Ázerbájdžánem válku, která trvala až do roku 1994, kdy bylo uzavřeno příměří. Arméni v Karabachu vyhlásili samostatnou republiku, kterou však nikdo neuznal.

Během války docházelo k masakrům a násilí na civilistech, přišlo o život asi 17 tisíc Arménů a 25 tisíc Ázerů, přičemž až milion Azerů a 300 tisíc Arménů bylo vyhnáno ze svých domovů.

Od roku 2015-2016 se konflikt drobnými přestřelkami opět začíná probouzet...

Marlenku začal vyrábět rodilý Armén, pan Gevorg Avetisjan, který v roce 1995 kvůli válce o Náhorní Karabach přesídlil do České republiky. Kvůli finanční nouzi začal v roce 2002 péct dorty podle tradiční rodinné receptury a prodávat je do místních kaváren ve Frýdku-Místku a Ostravě. V návaznosti na první drobné úspěchy rozjel v roce 2003 ve Frýdku-Místku sériovou výrobu, přičemž dort pojmenoval po své matce a dceři.

Kavkaz je tedy oblastí trvalého neklidu a spletitých národnostních poměrů, do kterých někdy zasahuje Rusko, snažíc se obnovit svůj vliv v tomto regionu.

10. lekce - Když se řekne Francie..., Mgr. Huťka

Odpovědi z předešlé lekce:

 • Podle kterého města je pojmenována francouzská hymna?

Marseille - znáte z Dějepisu

 • Ze které francouzské oblasti pocházel hrdina románu Tři mušketýři d'Artagnan?

D'Artagnan byl Gaskoněc

 • Jak se nazývá Francouzská oblast, ze které pochází nejslavnější šumivé víno?

Champagne

 • Která dvě místa spojuje tunel pod průlivem La Manche?

Podmořský tunel pod Lamanšským průlivem vede mezi anglickým Folkestone a francouzským Coquelles u Calais

 • Ve kterém evropském městě byl poprvé upečen tzv. Sacherův dort?

Sacherův dort byl upečen ve Vídni, která je hlavním městem Rakouska, které sem nepatří protože je alpskou zemí střední Evropy.

 • Ve kterém městě se narodila zpěvačka Sinéad O'Connor?

Glenageary, Hrabství Dublin, Irsko

 • Ve kterém městě byste hledali zvon, kterému se říká Velký Ben?

Big Ben je hovorové označení používané pro hodinovou věž res. zvon Westminsterského paláce v Londýně.

 • Ve kterém městě byste hledali nejstarší univerzitu VB?

Oxford

1. úkol: Dnešní lekci zahájíme Brainstormingem (asociováním) - na papír, nebo do sešitu napište vše, co vás napadne, když se řekne Francie.

2. úkol: Pusťte si přiložené video!

3. úkol: Během sledování podtrhávejte ty své asociace, které byli zmiňovány i ve videu.

4. úkol: Podtržené asociace, které se objevily ve videu zapište do dotazníku.