Zeměpis 8

Úkoly do 24/04/2020

Střední Asie - Mgr. Bolek

V poušti Karakum v Turkmenistánu se nachází tento zvláštní a jedinečný úkaz. Stejně jako Aralské jezero z minulého týdne, i toto místo za svůj vznik "vděčí" ne příliš šťastnému zásahu člověka...

Na internetu dohledej, jak se tento úkaz nazývá a nastuduj si k němu potřebné informace, abys mohl vyplnit následující úkol:

6. lekce - Státy Beneluxu, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

  • Odhaduje čas, který bude potřebovat pro splnění předepsaných úkolů.

Řešení z minulé lekce:

  1. indicie: J. A. Komenský

  2. indicie: tulipán

  3. indicie: Nizozemsko

Poznáš jaké státy Beneluxu se skrývají pod těmito tlačítky?

!!!soutěž na čas!!!

Připrav si stopky, prohlédni si tuto stránku a přečti si otázky v elektronickém dotazníku. Pak se pokus odhadnout, kolik času ti vypracování dnešního úkolu zabere. Odhad si někde zaznamenej, spusť stopky (začni měřit čas své práce) a splň tři úkoly!

1. úkol - tři města

Uveď město a stát 3 vybraných fotografií a odešli dotazníkem jejich popis:

například takto: J - Brusel BEL,...

*pro odhalení fotografií postačí jednoduše progooglit "obrázky"hlavní města Beneluxu.

A

B

C

D

E

F

G

H

2. úkol - loga produktů

Zde je seznam několika firem, jejichž majitelé pocházejí z některé ze zemí Beneluxu. Vyber si opět 3 a zjisti odvětví ve kterém působí a stát, kde sídlí! Vše odešli dotazníkem!

například takto: ING - pojišťovna NL,...

3. úkol - asociace

vyber namátkou 3 pojmy, které jsem si Já asocioval na téma Benelux. Prostuduj odkaz, který je pod nimi skrytý a do formuláře pojmy jednoduše vysvětli!

například takto: Parlament EU - jedna z budov parlamentu Evropské unie stojí v hlavním městě Belgie Bruselu.