Zeměpis 8

Úkoly do 29/05/2020

Kavkaz - závěrečné opakování - Mgr. Bolek

11. lekce - Velká Británie, Mgr. Huťka

1. úkol: Pustˇsi uvedené video!

2. úkol: Na mapce jsou znázorněny Britské ostrovy. Doplň do dotazníku údaje související s členitostí pobřeží.

Obr.: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:British_Isles_United_Kingdom.svg, obrázek je licencován za podmínek public domain