Zeměpis 8

úkoly do 31/03/2020

8.C - Východní Asie - Mgr. Bolek

 • Naučte se z učebnice kapitolu o východní Asii (str. 32-36) a použijte i mé výukové materiály.

 • Do sešitu si udělejte výpisky:

  • úvodní společné znaky regionu,

  • důležité informace o každé zemi, s důrazem na Čínu a Japonsko.

Měli byste zvládnout poznat a zařadit místa a osoby z následujících obrázků:

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Práce s obrázkem

Prohlédni si následující obrázek a do sešitu napiš:

 1. o jaký typ fotografie se jedná (za jakých okolností byl pořízen),

 2. jaké území je obtáhnuté bílou čarou a opatřeno šipkou,

 3. vysvětli, čím se liší od svého okolí

 4. a pokus se vysvětlit důvody, proč tomu tak je.

Zhlédněte alespoň jeden cestopis z daného regionu. Zaměřte se na život zdejších obyvatel. Do sešitu si zapište alespoň 4 informace, které vás zaujaly, překvapily, které jste neznali:

Nepovinný úkol za jedničku

Za jedničku váhy 5 vytvořte jako prezentaci hádanku jakéhokoliv státu světa (jaké znáte z mých hodin). Jedničku ale dostane pouze ten, kdo vytvoří opravdu “použitelnou” a smysluplnou prezentaci:

 • seřadíte informace od méně zřejmých po samozřejmější,

 • každý slide opatříte krátkým výstižným popiskem (velikost písma 30 nebo 50, s černým stínem),

 • na závěrečném slidu bude slepá mapka s vyznačeným státem,

 • délka 10-20 slidů, podrobný postup a popis naleznete zde.

8.A, 8.B - Evropa

Jižní Evropa a trpasličí státy - Mgr. Huťka

1. lekce - Trpasličí státy Jižní Evropy, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

 • Vyjmenovat sedm evropských trpasličích států a další 4 státy jižní Evropy.

 • Rozdělit státy jižní Evropy do množin podle zadaných kritérií. Svou práci vyjádřit graficky.

 • Charakterizovat vybraný trpasličí stát Evropy prostřednictvím několika základních pojmů.

Trpasličí státy Jižní Evropy

Z předchozích hodin Zeměpisu už víme, že se v rámci států jižní Evropy budeme bavit také o tzv. miniaturních státech. V Evropě jich je sedm. Ne všechny trpasličí státy ovšem nalezneme v jižní Evropě.

1. úkol: Použij jakýkoliv zdroj a z uvedených sedmi malých států Evropy vyber ty, které patří také k státům jižním. Přečti si rovnou 2. úkol!

 • Lucembursko

 • Andorra

 • Malta

 • Lichtenštejnsko

 • San Marino

 • Monako

 • Vatikán

2. úkol: Na papír, nebo do sešitu, zaznamenej své poznatky do dvou množin se společným průnikem.

 • V množině A budou napsány všechny státy jižní Evropy.

 • V množině B budou napsány všechny malé státy Evropy.

 • V průniku obou množin budou státy splňovat obě předchozí pravidla.

3. úkol:

 • Zhlédni alespoň jedeno z těchto tří videí. Do sešitu si zapiš alespoň 4 informace, které tě zaujaly, překvapily, které jsi neznal/la:

 • Nebo se podívej na kousek každého ze tří videí a z každého uveď jednu informaci, která tě zaujala...

Monako

Malta

Andorra

Jestli se ti u videí nebudou zobrazovat české titulky změn nastavení. Otevři video v Youtube prohlížeči. Vpravo dole ozubené kolečko "Nastavení" - "Titulky" srolovat lištu na poslední pozici "Automatický překlad" a vybrat Český jazyk.


2. lekce - Trpasličí státy Jižní Evropy, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

 • Prostřednictvím interaktivní pomůcky - aplikace, procvičit polohy evropských států.

 • Vybrat, který z trpasličích států bys nejraději navštívil/la a odůvodnit proč.

 • Identifikovat vybrané evropské trpasličí státy prostřednictvím fotografií.

1. úkol: Prostuduj si následující odkaz:

Trpasličí státy Evropy

2. úkol: Napiš do sešitu nebo na papír:

 • název trpasličího států do kterého bys nejraději jel/jela na dovolenou a vysvětli proč!

 • název trpasličího států do kterého bys jel/jela na dovolenou nejméně rád/da a vysvětli proč!

 • název státu, který tě jako první napadne, když se řekne trpasličí stát!

3. úkol: Stáhni si na Google play do mobilu nebo tabletu zdarma aplikaci - Mapy všech zemí světa - Geografický kvíz.

Spusť aplikaci a vyber - Evropa - Otázky s více odpověďmi a trénuj deset minut polohy států Evropy!

Aplikace zde:

4. úkol: Poznáš pět států, které jsou ukryté pod těmito fotografiemi? Odešli on-line odpovědi prostřednictvím dotazníku!

Pdf. se kterým jsi pracoval/la v 1. úkolu ti napoví.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Střední Evropa - Mgr. Huťka

3. lekce - Dvě skupiny států, Mgr. Huťka

Cíl lekce:

 • Prostuduje zdroj informací.

 • Zodpoví jednoduché otázky související s textem.

 • Rozdělí státy střední Evropy do dvou skupin a vyjmenuje je:

1. úkol: Státy střední Evropy můžeme rozdělit na dvě skupiny, státy Visegrádské (čti Višegradské) čtyřky a tzv. Alpské země. Začneme Visegrádem, do něj patří i Česko. Prostuduj Wikipedii a vše co nabízí k tématu Visegrádská skupina. S e-testem ti pomůže především tabulka "Členové", která je v jejím středu.

2. úkol: zapiš si do sešitu všechny státy Střední Evropy a rozděl je do dvou množin.