9. ročník

INFORMACE PRO ŽÁKY ix. ROČNÍKU K VÝUCE od 11. května 2020

  • Výuka bude probíhat od pondělí 11/5/2020.

  • Příchod do školy bude umožněn od 7:50 (není možno se "shlukovat" v areálu školy, proto prosíme o přesné dodržení času).

  • Bude se jednat vždy o dva vyučovací bloky (ČESKÝ JAZYK A MATEMATIKA).

  • První blok začne v 8:00 a bude trvat do 9:30 (tedy 90 minut).

  • poté následuje 20 min přestávka. (opět nebude možno tvořit žádné debatní hloučky!)

  • Druhý blok začne v 9:50 a potrvá do 11:20 (tedy opět 90 min).

  • TÍMTO VÝUKA KONČÍ - ŽÁCI ODCHÁZÍ DOMŮ - OBĚD VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NENÍ MOŽNO REALIZOVAT.

VÝUKOVÉ DNY PRO ŽÁKY ix. tříd:

9.A - ÚTERÝ A ČTVRTEK

9.B - PONDĚLÍ A ČTVRTEK

9.C - PONDĚLÍ A STŘEDA

ROZDĚLENÍ DO JEDNOTLIVÝCH SKUPIN PO 15 ŽÁCÍCH PROVEDOU TŘÍDNÍ UČITELÉ.

více informací zde...

Informace pro rodiče žáků devátých ročníků

Vy se učte na přijímačky!

Matematika

Čeština

Dějepis

Angličtina

Němčina

Fyzika

přihlaste se do učebny pomocí kódu sv7whhf

Chemie

Přírodopis

Vy se učte na přijímačky!