Čeština 9

ÚKOLY DO 30/04/2020

!!! 9.B se připojí do Classroom, kód je 2j5pcro. Všechny úlohy se odevzdávají tam. Přebírá vás p. uč. Borová.

Zdravíme a posíláme úkoly na poslední dubnový týden.


1) MLUVNICE

Zopakujeme a procvičíme si postup při rozboru složitějších souvětí.

Složité souvětí má dvě a více vět.

  1. Určíme počet vět podle počtu přísudků.

  2. Označíme věty hlavní a vedlejší. Hlavní věty jsou spojeny souřadícími spojovacími výrazy nebo beze spojek. Vedlejší věty jsou uvozeny spojkami podřadícími nebo vztažnými zájmeny.

  3. Provedeme grafický nákres. Musíme dodržet pořadí vět, v jakém jsou zapsány v souvětí.

  4. Určíme druhy vedlejších vět a poměry mezi větami hlavními.


Proveďte grafický soubor následujících souvětí a zašlete svým vyučujícím:

1) Vlaková souprava, jež měla osm vagónů, vjela do nádraží a dav lidí se nahrnul na peron.

2) Maminka si schovává naše nejhezčí výkresy a programy besídek hudební školy, na kterých hrajeme, aby je měla na památku, až budeme velcí.

3) Hajný stál každý den u lesa, aby zkontroloval stav zvěře a aby zjistil, kolik potravy je potřeba pro další doplnění krmelce.

4) Protože hřiště bylo suché, ale díry vymleté vodou nebyly dosud zarovnány, usel být zápas odložen.


3) TESTY

Připomínám odkaz na https://testi.cz/ .


3)