Anglický jazyk 9

úkoly do 31/03/2020

Lekce1 (do 20.03.2020) - platí zadání, které jste obdrželi přes Bakalář - Komens

Lekce2 (do 27.03.2020) - zadání pro všechny skupiny devátých ročníků (Mgr. Polášková, Mgr. Fukalová, Mgr. Weczerková)

  1. vypracovat cvičení s Question Tags.

  2. Téma HEALTH - https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/intermediate-to-upper-intermediate/health

  • write 12 words from the pictures into your Vocabulary

  • practice their pronunciation

  • try Task 1-4

  • create 12 sentences using the 12 words from pictures

  1. Vyhledej slovní zásobu a přepiš do slovníčku - téma Health:

DOBRÝ DEN VŠEM DEVÁŤÁKŮM. Díky všem, kteří zvládli zadané učivo minulého týdne. Tento týden jsme si pro vás připravili 2 úkoly, které vám nezaberou více než 30minut.Zadání prvního úkolu vyžaduje 2 věty zaslané na maily vašich vyučujících.

Jsou to fukalova@zs-senov.cz, polaskova@zs-senov.cz, weczerkova@zs-senov.cz. Ozvěte se, kdybyste cokoli potřebovali. Mějte se hezky a buďte zdrávi.

Lekce3 (do 3.4.2020):

Úkol č. 1: Poslechněte si video "jak se ztrapnit v angličtině" a vyberte dvě fráze, které by jste pravděpodobně řekli bez tohoto shlédnutí vy sami.

TYTO DVĚ FRÁZE S PŘEKLADEM DO ČEŠTINY ZAŠLETE VAŠIM VYUČUJÍCÍM.

Úkol č. 2: Progress check

Pracovní sešit str. 32 cv. 1(Circle the correct words) a 2(Crossword). Je to slovní zásoba minulého týdne.