Chemie 9

úkoly do 10/04/2020

ÚKOL 4:

termín: 6.4. - 10.4. 2020

způsob odevzdání: Myšlenkovou mapu odevzdejte do dotazníku pod úkolem 4. Práce je hodnocena.

Zadání: Vytvořte myšlenkovou mapu na téma Tuky. Velikost bude minimálně papír A4. Tuky najdete v učebnici na stránkách 76 - 77. Myšlenková mapa bude obsahovat podtéma význam pro člověka a z něj povedou minimálně další tři "bubliny". Nečerpejte pouze z učebnice a použijte i internet, encyklopedie atd... Myšlenkovou mapu můžete vytvořit ručně a fotografii pak odevzdat, nebo můžete použít libovolný nástroj na myšlenkové mapy např.:https://bubbl.us/ .

ÚKOL 3:

termín: 6.4. - 10.4. 2020

způsob odevzdání: Vyplň dotazník. Práce je hodnocena!

Zadání:

Dotazník - Cukry (pozor, bude se po vás chtít i zápis z minula)