15/5/2020 matematika 6

ÚKOL 7:

termín: do 24.5. 2020

způsob odevzdání: Vyplň následující dotazník. Lovu zdar. Hodnocená práce.

Video: Dobrovolná aktivita, je těžké a náročné...takové trochu středoškolské...taky nerozumím všemu.