Dějepis 9

Úkoly do 05/06/2020

Komunistické Československo v době nejtvrdšího stalinismu (1948-1960) - Mgr. Bolek

Komunisté upevňují svou moc

 • Gottwald a jeho komunisté zpočátku chtěli budit přesvědčení, že únorem 1948 se nic podstatného nestalo, že vše zůstává při starém, že ČSR je stále demokratickým státem...

  • ostatní politické strany sice zatím zůstaly povoleny, ale jejich vedení byla nahrazena vůči komunistům loajálními lidmi (jen ČSSD byla začleněna přímo do KSČ)

  • i prezident Beneš zatím zůstal ve své funkci.

 • Ovšem okamžitě po únoru 1948 začalo docházet k tzv. kádrovým výměnám: v podnicích byli na vedoucí pozice dosazováni členové KSČ, kteří často ale postrádali kvalifikaci a organizační schopnosti: výroba se začala zadrhávat, podniky přestávaly prosperovat a fungovat.

 • Když v květnu 1948 připravili k vydání novou ústavu, která zcela popírala demokratické principy, prezident Beneš ji odmítl podepsat a vzdal se svého úřadu (abdikoval). Novým prezidentem se stal dosavadní předseda vlády Klement Gottwald. Velmi nemocný a zdeptaný Beneš odešel do ústraní své vily v Sezimově Ústí, kde o několik měsíců později v září 1948 zemřel.

Předseda vlády a KSČ Klement Gottwald se po Benešově abdikaci v květnu 1948 stal prvním tzv. dělnickým prezidentem...

Pronásledování oponentů režimu

 • v říjnu 1948 komunisté vydali zákon na ochranu lidově-demokratického zřízení, který byl velmi "pružný" a na základě tohoto zákona mohl být obžalován téměř kdokoli

 • "strážcem" režimu se stala tajná policie StB, která sbírala udání, zatýkala "podezřelé", které násilnými a velmi brutálními metodami nutila k přiznání většinou zcela smyšlených zločinů

 • komunistický režim pronásledoval především:

  • členy ostatních politických stran,

  • účastníky nekomunistického odboje — tedy lidi, kteří za 2. světové války nasazovali svůj život za porážku fašismu — ale nebyli členy komunistického odboje, tudíž byli "nebezpeční"...

  • tzv. třídní nepřátele — hlavně příslušníky elity — šlechtice, bohaté továrníky apod.

  • a rovněž církevní představitele (např. kauza s tzv. číhošťským zázrakem)

Komunisty natočený krátký propagandistický snímek "Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení" z roku 1950 o tzv. číhošťském zázraku. Během adventu 1949 se měl v kostele v Číhošti na Havlíčkobrodsku několikrát pohnout kříž na oltáři. Tento pohyb zaznamenaly desítky věřících, avšak farář Josef Toufar nikoli. Událost posloužila komunistům jako záminka k tvrdému zúčtování s církví. Toufar byl obviněn, že k pohybu křížku sestavil a použil mechanismus, který skryl za květinovou výzdobu na oltáři (to však vytvořila StB — v adventu se květiny v kostele nepoužívají), byl mučen a na následky mučení zemřel. Komunisté tak vykonstruovali spiknutí, které mělo sahat přes Královéhradecké biskupství až do Vatikánu a na newyorskou Wall Street, kde tahají za nitky západní imperialisté — viz film.

15. lekce - Karibská krize - na pokraji jaderné katastrofy, Mgr. Huťka

1. úkol: Pusť si uvedené video!

2. úkol: Vyplň dotazník - činnosti, kterou budeš dělat se říká škálování. Na číselné ose vyjadřuješ míru věci nebo fenoménu.