Dějepis 9

Úkoly do 10/04/2020

Protektorát Čechy a Morava - Mgr. Bolek

Vytvořil jsem pro vás materiál o Protektorátu Čechy a Morava. Prezentace je složena z dobových fotografií doplněných krátkými popisky, které jsem se snažil pospojovat do uceleného příběhu. Pokusil jsem se postihnout všechny aspekty, které považuji za důležité a udělat prezentaci tak, abyste vše pochopili sami bez učitele. Kdyby vám něco nebylo jasné, hledejte na internetu. Snad se vám bude prezentace líbit a bude k užitku... Úkoly budou následovat.

Protektorát Čechy a Morava

2. světová válka - Mgr. Huťka

4. lekce - Mgr. Huťka - ŠOA - vyvražďování židů nacisty

1. úkol: Přečti si text v učebnici na straně 71 - 72 (Situace do roku 1941).

Text z učebnice:

POZOR: E-mailovou adresu pište do dotazníku svou vlastní, potvrzení pak dojde vám.

Zde jsem vybral některá z desítek protižidovských opatření:


 • zákaz výkonu profese židovským advokátům

 • zákaz pracovat ve veřejné správě, ústavech a institucích

 • zákaz pracovat ve školách

 • zákaz vstupu Židů na městské plovárny a veřejná koupaliště

 • zákaz vycházení po 20. hodině

 • zákaz navštěvovat sportovní hřiště i jako diváci

 • zákaz navštěvovat divadla a kina

 • pro Židy stanovena nákupní doba od 11 do 13 a od 15 do 16.30 hodin

 • zákaz používání jídelních a spacích vagonů ve vlacích

 • zákaz měnit bydliště a opouštět jeho obvod

 • Židům odňaty telefony

 • Židům odebrán příděl jablek

 • Židům je přikázáno odevzdat řidičské průkazy

 • zákaz rybaření – Židé jsou povinni vrátit rybářské lístky

 • Židé nesmějí dostávat příděly cukru

 • zákaz přístupu do všech lesů, včetně soukromých

 • všem Židům od 6 let věku nařízená povinnost viditelného označení žlutou židovskou hvězdou

 • zákaz vstupu do veřejných knihoven

 • zákaz kouřit tabák a obstarávat si tabákové výrobky

 • zákaz odebírat holicí mýdlo

 • zákaz poskytnout Židům ovoce a cukrovinky

 • Židé nesmějí být vyučeni v oboru

2. úkol: Zde přikládám krátkou filmovou ukázku, která by vám mohla pomoci pochopit, že "Přežít Osvětim bylo peklo".

Když 27. ledna 1945 vstoupili vojáci Rudé armády (osvoboditelé) do největšího nacistického vyhlazovacího tábora, byli šokováni. O existenci tábora se dozvěděli jen pár dní před tím, že k Osvětimi dorazili. Tak otřesné obrazy lidského utrpení nečekali. Nacistický vyhlazovací tábor Auschwitz zůstal noční můrou pro hrstku přeživších. Osvobozen byl před 75 lety, 27. ledna 1945.