Dějepis 9

Úkoly do 15/05/2020

Směřování Československa do sovětského objetí - Mgr. Bolek

Tak jsem pro vás připravil několik textových výcuců, které považuji za důležité pro poválečné směřování ČSR do sovětské sféry vlivu. Všechno začalo zdánlivě nevinným podepsáním československo-sovětské smlouvy o přátelství a spolupráci v zimě 1943. Poprvé svou drsnou tvář ukázal Sovětský svaz poté, co na osvobozené území Podkarpatské Rusi vůbec nenechal působit čsl. úřady a Sověti znemožňovali jejich spojení s exilovou vládou v Londýně. Poněkud zapomenutá, ale o to důležitější je smlouva o těžbě jáchymovských uranových rud.

Smlouva o přátelství se Sovětským svazem (1943)

Po vypuknutí druhé světové války se západní mocnosti (Británie, Francie) dlouho zdráhaly zrušit platnost svého podpisu pod mnichovskou dohodou. Pro Beneše však byla otázka opětovného připojení Sudet po válce zcela klíčová. Sověti v tomto vycítili příležitost a Stalin velice brzy uznal "obnovu Československa v předmnichovských hranicích". Francie a Británie sice platnost mnichovské dohody následně anulovaly po atentátu na Heydricha v roce 1942, nicméně v prosinci 1943 odletěl Beneš do Moskvy, kde podepsal československo-sovětskou smlouvu o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci. Tato smlouva se stala prvním krůčkem k budoucímu připoutání ČSR do sovětské sféry vlivu.

Ukradení Podkarpatské Rusi (1944-1945)

Že to starý lhář Stalin s "obnovou Československa v předmnichovských hranicích" nemyslí zas tak vážně, se ukázalo záhy. Poté, co Rudá armáda na podzim 1944 vstoupila na území bývalé československé Podkarpatské Rusi, zorganizovala pod nátlakem sovětská tajná policie NKVD "lidové manifestace za připojení k sovětské Ukrajině". Strach lidí umocňovalo odvlékání některých obyvatel Podkarpatí do gulagů. Československým úředníkům nebylo na osvobozeném území ze strany Sovětů umožněno vůbec pracovat. Stále víc se ukazovalo, že v tomto nerovném zápasu tahají Sověti za delší konec... Tváří v tvář nové situaci Beneš nakonec prohlásil, že "Čechoslováci stejně již od počátku považovali svou správu Podkarpatské Rusi spíše za dočasný mandát" a na konci června 1945 byla podepsána smlouva o předání Podkarpatské Rusi Sovětskému svazu.

Světová těžba uranu v letech 1945-2015 v tisícovkách tun za rok. Dokázal(a) bys vysvětlit růst v letech 1950-1955, pokles kolem roku 1965, opětovný nárůst okolo roku 1975 a nový pokles po roce 1990?

Test první sovětské jaderné pumy nedaleko kazašského města Semey (Semipalatinsk) v roce 1949.

Československo-sovětská smlouva o těžbě uranových rud (1945)

Československo v roce 1945 bylo kromě Kanady a Belgického Konga jedinou zemí na světě, která těžila uran. Bylo to v krušnohorském Jáchymově. Proto jsme se pro SSSR stali klíčoví, neboť v srpnu 1945 Američané světu představili novou ničivou zbraň — jadernou bombu. Proto už ve stejný měsíc byla zahájena přísně tajná jednání mezi sovětským plukovníkem Alexandrovem a náměstkem ministra zahraničního obchodu SSSR Bakulinem a na druhé straně předsedou vlády ČSR (a sovětským tajným agentem) Zdeňkem Fierlingerem. Krycí jméno projektu pro vytěžení a dodání jáchymovské uranové rudy do SSSR neslo název Chalupa. Veškeré informace o těžbě, dodávkách, cenách byly od prvních počátků přísně tajné. Dne 23. listopadu 1945 byla podepsána přísně důvěrná dohoda o těžbě uranu. Sovětský svaz otestoval svou první jadernou pumu (s jáchymovským palivem) na Stalinovy sedmdesátiny v roce 1949.

Vlevo minerál uraninit (oxid uraničitý, česky smolinec) z Jáchymova (vpravo)

12. lekce - Válka v Koreji, Mgr. Huťka

1. úkol: Prostuduj si informace uvedené na této stránce!

Korejský poloostrov a dva světy

Od srpna 1945 uplynulo už skoro 73 let a podél 38. rovnoběžky se pořád blýská ostnatý drát demilitarizovaného pásma; pořád jsou tu dvě vlády, dvě hlavní města, dva státní útvary a politické režimy. A zůstává také rozdělený národ se společnou minulostí – i když o tom, jak ho k sobě poutá přítomnost, by se dalo dlouze dohadovat. Hlubokou propast mezi Korejci na Jihu a těmi na Severu tvoří také následující srovnání.

Diktátor: Kim Čong-un

Korejská lidově demokratická republika (zkráceně KLDR)

Prezident: Mun Če-in

Korejská republika

Pchjongjang - Severní Korea

Soul - Jižní Korea

Ikonický satelitní snímek: noční srovnání Jižní a Severní Koreje.

Na webu televize Seznam si pusť video k Válce v Koreji. V případě zájmů přikládám šokující dokumentární film "Evoluce zla" ilustrující genezi a současný stav nejméně demokratického režimu světa.