Dějepis 9

Úkoly do 19/06/2020

Blíží se konec školního roku a vašich on-line aktivit. Během pololetí se nám podařilo v rámci učiva 9. ročníku probrat téměř vše, co nám ukládá Školní vzdělávací program. Výjimkou jsou události, které se odehráli v letech 1968 a 1989 v Československu.

Způsob hodnocení v tomto pololetí:

  • Pracovali - máte jedničky za splněné úkoly spojené s podmínkou odeslání on-line dotazníku. Tyto jedničky mají váhu 3 a budou součástí hodnocení společně se známkami, které máte ještě z počátku druhého pololetí, kdy jsme chodili do školy. Většina z vás tedy díky své aktivitě bude hodnocena výbornou.

  • Nepracovali - budete hodnoceni stejnou známkou, kterou v prvním pololetí.

Poslední lekce - Roky 1968 a 1989, Mgr. Huťka

1. úkol: Budu nadšen, když si to prostě jen pustíte. :-)