Dějepis 9

úkoly do 31/03/2020

2. světová válka - Mgr. Bolek

 • Doučte se druhou světovou válku z mých webových stránek - vše je dobře zpracované. Materiálu tam máte přehršel - stačí vědět o útoku na Británii, o útoku na Sovětský svaz a následný vývoj ve válce.

 • Fandové dějepisu a ti rychlejší si v učebnici přečtěte Protektorát Čechy a Morava na str. 76-90.

Zopakujte si na základě prvního videa příčiny vypuknutí 2. světové války:

 1. Jaké mělo Japonsko důvody rozšiřovat svůj vliv a území v Asii?

 2. V jaké situaci byla Itálie po 1. světové válce?

 3. Proč Británie a Francie udržovaly politiku usmiřování (appeasement) a snažily se za každou cenu vyhnout válce?

 4. Uveď konfliktní strany ve španělské občanské válce. Jaké dopady měla válka na obyčejné Španěly?

Odpověz na následující otázky z druhého videa (opakování ze školy):

 1. Z které své satelitní země zahájili Němci útok na Polsko?

 2. Jaká byla naplň práce jednotek Einsatzgruppen SS v Polsku a ve východní Evropě?

 3. Co plánoval Hitler po útoku na Polsko na podzim 1939?

 4. Jak velká byla početní převaha Sovětů vůči Finům za zimní války?

 5. Jaký byl hlavní důvod německého útoku na Norsko?

 6. Jakou úlohu sehrála pahorkatina Ardeny v německém útoku na Francii?

II. ww - zahraniční odboj

1. lekce - Mgr. Huťka

Důsledky atentátu na říšského protektora R. Heydricha

a) Přečti si text na straně 85 včetně lišty.

b) Pusť si uvedené video a splň 1. úkol.

1. úkol: Video zastav v 1, 3, 5, 6, 8 a 10 minutě a pojmenuj do sešitu, nebo na papír emoce, které v uvedeném okamžiku prožíváš. Celkem tedy budeš mít šest slov popisujících tvé emoce ze dne vypálení Lidic.

2. lekce - Osvobození Československa, Mgr. Huťka

Osvobozování území Československa

a) Přečti si text na stránkách 86 - 88 včetně lišt.

b) Pusť si video uvedené pod tímto odkazem:

Den kdy skončilo Pražské povstání

1. úkol: Písemně do sešitu, nebo na papír, vysvětli v čem spatřuješ podobnost osudů dvou československých obcí Javoříčko a Lidice. V čem se naopak osudy těchto vesnic liší.

3. lekce - Mgr. Huťka

1. úkol: Nejprve si prostuduj informace uvedené pod následujícím odkazem.

Válka v Tichomoří

2. úkol: Pusť si následující video:

Bomba na Hirošimu

3. úkol: Pojmenuj co nejpřesněji fotografie, které ilustrují reálie bojů v Tichomoří. V případě, že poznáš, co na fotce je, napiš do formuláře písmeno a svůj popis. Všechny fotografie, které budeš chtít popsat, piš za sebou na jeden řádek.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L