Zeměpis 9
Vážení žáci 9. ročníku,

přeji Vám hodně úspěchů a sil v přípravě na přijímací zkoušky. Jelikož potřebujeme mít nějaké výstupy a známky i ze zeměpisu, budu Vám na této stránce zveřejňovat učivo a úkoly. Nebudou však nutně vázány na jednotlivé týdny, některé úkoly budou např. dvoutýdenní. Předmětem našeho zájmu bude Česká republika.

Ochrana přírody v ČR

Půdní druhy a půdní typy v ČR

Půdy a jejich význam

Vodstvo: podpovrchová voda

Vodstvo: vodní nádrže

Vodstvo: řeky

Geomorfologie ČR