Zeměpis 9

Úkoly do 01/05/2020

Povrch a geomorfologické členění ČR

V této kapitole se zaměříme na povrch a geomorfologické členění ČR. V učebnici "2. díl - Česká republika" tuto kapitolu najdeš na str. 8.

Geomorfologie (z řeckého geo = země, morfos = tvar) je věda, která se zabývá tvary povrchu (reliéfu), tedy pohořími, nížinami, pánvemi atd.

Povrch ČR byl v dávné minulosti utvářen dvěma různými procesy:

  • hercynským vrásněním v prvohorách, kterým se vyvrásnila především tzv. Česká vysočina (na mapě vpravo oranžově)

  • a alpínským vrásněním, které započalo v druhohorách, kterým se vyvrásnily především tzv. Západní Karpaty (na mapě vpravo modře).

Mezi těmito dvěma soustavami se nachází nížinaté Vněkarpatské sníženiny (konkrétně Ostravská pánev kde leží i Šenov, Moravská brána, Hornomoravský úval s Olomoucí, Vyškovská brána a Dyjsko-svratecký úval. Těmito sníženinami od pravěku vedly důležité obchodní cesty, např. známá jantarová stezka spojující oblast Baltského a Jaderského moře.

S pomocí Atlasu světa nebo ještě lépe Atlasu ČR vypracuj následující úkol:

Krajinou domova: Skalní megapole - Broumovsko

Pusť si následující film a vyplň přiložený dotazník: