Zeměpis 9

Úkoly do 08/05/2020

Vodstvo ČR

V této kapitole se zaměříme na vodstvo ČR. V učebnici "2. díl - Česká republika" tuto kapitolu najdeš na str. 10.

Přiložená mapa ukazuje území ČR rozdělené do tří úmoří Severního, Baltského a Černého moře. Úmoří je území, ze kterého řeky odvádějí vodu do jednoho moře.

Něco podobného je povodí. Povodí je oblast, odkud odvádí vodu jedna řeka. Ta má samozřejmě své menší přítoky, a tak například povodí Vltavy je součástí většího povodí Labe (protože Vltava se vlévá do Labe pod Mělníkem).

Úmoří i povodí jsou tedy plochy (území). Rozvodí je naopak čára, která rozděluje území jednotlivých povodí a úmoří. Pokud jsi někdy jel po staré silnici z Bělotína do Hranic, míjel jsi překrásný betonový monolit, který má být památníkem evropského rozvodí. Z jedné betonové desky stéká voda do řeky Bečvy, pak do Moravy, Dunaje a nakonec do Černého moře, z druhé betonové desky teče déšť do Odry, která se vlévá do Baltského moře.

Památník evropského rozvodí u Hranic
Mělník leží na soutoku Vltavy a Labe

Říční síť ČR je zajímavá tím, že většina řek pramení na našem území a teče od nás pryč.

Úkol 1.: Zamysli se nad výhodami a nevýhodami takového stavu.

Zvláštností je také případ Labe a Vltavy. Na soutoku dvou řek platí pravidlo, že nový tok vzniklý soutokem přebírá jméno delšího a vodnatějšího toku (toku s větším průtokem vody). U Mělníka je však delší i vodnatější řekou Vltava, přesto však přebírá název Labe.

Krajinou domova: Panenská říční údolí

Dnes se podíváme do oblasti jižní Moravy, do povodí řek Oslavy, Jihlavy, Rokytné a Dyje. Pusť si následující film a vyplň přiložený dotazník:

Úkol 2.: Vyplň a odešli následující dotazník