Zeměpis 9

Úkoly do 15/05/2020

Vodní nádrže v ČR

Vodní nádrže rozdělujeme do dvou skupin na:

  1. přirozené, což jsou jezera, kterých máme v Česku velmi málo, a

  2. umělé, většinou vzniklé přehrazením vodního toku, kam řadíme přehradní nádrže a rybníky.

Jezera

V Česku bychom jezera spočítali na prstech obou ruk. "Největší" jezera najdeme na Šumavě. Jedná se o 5 jezírek ledovcového původu (největší z nich Černé jezero má pouze přes 18 ha, další jsou Čertovo j., Plešné j., Prášilské j. a jezero Laka). Zajímavým příkladem je Odlezelské (Mladotické) j., které patří mezi tzv. sesuvová jezera. Vzniklo v květnu 1872, kdy po vydatných deštích sjel podmáčený svah do údolí a přehradil tok potoka, na kterém takto jezero vzniklo. Na jižní Moravě najdeme říční (fluviální) jezera v mrtvých meandrech Moravy a Dyje (např. Křivé jezero). Specifickými příklady jsou třeba rašelinné Malé a Velké mechové jezírko na Rejvízu v Jeseníkách nebo jezírka na dnech propasti Macocha a Hranické propasti.

Černé jezero na Šumavě

Odlezelské/Mladotické jezero u Plzně

Křivé jezero na řece Dyji na jižní Moravě

Zvláštním případem jsou antropogenní (člověkem vytvořená) jezera, kterých v Česku najdeme nejvíce. Nejčastěji se jedná o zatopené lomy. Známé je např. Kamencové jezírko u Chomutova, jehož vznik není spolehlivě určen, pravděpodobně však vzniklo v místě bývalého lomu na kamencové břidlice, díky kterým má voda v jezeře poměrně zásadité pH, a proto se velmi hodí k rekreaci, neboť netrpí množením řas a sinic.

Největším a současně nejmladším českým antropogenním jezerem je Medard u Sokolova, vzniklý zatopením hnědouhelného povrchového dolu.

Situace povrchového lomu Medard na satelitní mapě z roku 2003:

Situace již zcela zatopeného povrchového lomu Medard na aktuální satelitní mapě:
jezero Medard

Rybníky

Rybník je umělá nádrž sloužící převážně k chovu ryb. Na rozdíl od přehrad bývají menších rozměrů a bývají situovány na malých tocích.

Na území Česka vznikaly rybníky od středověku (např. známé k rekreaci využívané Máchovo jezero je ve skutečnosti rybník, který pod hradem Bezdězem nechal postavit král Karel IV.), jejich největší boom je však spojen s obdobím renesance, kdy v 15. a 16. století byly budovány rozsáhlé rybniční soustavy Štěpánkem Netolickým a Jakubem Krčínem z Jelčan na panství jihočeských Rožmberků v Třeboňské a Českobudějovické pánvi. Největšími tamními rybníky jsou Rožmberk a Svět u Třeboně, dále Staňkovský rybník, Dvořiště, Dehtář či Velký Tisý... Obdobnou rybniční soustavu budovali také Pernštejnové na Pardubicku, avšak většina těchto rybníků se do současnosti nedochovala.

Pernštejnové i Rožmberkové v 16. století patřili mezi nejbohatší české a moravské šlechtické rody a rybníkářství pro ně představovalo (vedle provozování panských pivovarů) největší zdroj příjmů, protože rybí maso se mohlo konzumovat během velmi častých postních období během roku.

Štěpánek Netolický
Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan


rybník Máchovo jezero

Významné přehrady a největší rybníky v Česku

Přehradní nádrže

Přehrady vznikaly hlavně během 20. století na větších řekách. Účel přehrad je rozličný, mezi jejich hlavní funkce patří především:

  1. ochrana před povodněmi (zadržovací neboli retenční funkce),

  2. vyrovnávají rozdíly v průtoku během roku: na jaře, když taje sníh, se přehrady napustí, v létě, když je sucho a malý průtok v řekách, je z nich voda upouštěna, na podzim během vydatnějších srážek jsou znovu napouštěny a v zima, které je z pohledu sněhových srážek "suchá", znovu vodu upouští, aby se vyprázdnily na jaro,

  3. některé slouží jako zdroj pitné vody,

  4. slouží k výrobě elektrické energie,

  5. slouží k rekreaci (plavání, vodní sporty, rybolov atd.).

Mylně zažitá je představa, že vodní nádrže pomáhají zadržovat vlhkost v krajině a že nějak významně chrání před suchem.

hrad Zvíkov nad vodami přehrady Orlík

hrad Bítov nad Vranovskou přehradou

Horní nádrž přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně

Slavná je tzv. vltavská kaskáda (Lipno, která je největší přehradou u nás, Hněvkovice, Orlík, která je nejobjemnější přehradou, Kamýk, Slapy, Štěchovice, Vrané). Významná je přehrada Nechranice na Ohři a Hracholusky na Mži, také Švihov na Želivce nebo Rozkoš u Náchoda.

Na Moravě na řece Dyji jsou významné a rekreačně oblíbené Novomlýnské nádrže a Vranov, stejně jako Brněnská přehrada na Svratce. Vodní nádrže Dalešice (nejhlubší nádrž v ČR) a Mohelno na řece Jihlavě poskytují vodu jaderné elektrárně Dukovany.

V povodí Odry jsou významné vodní nádrže Slezská Harta (zprovozněna až roku 1997) a Kružberk na řece Moravici. Šance na Ostravici a Morávka na stejnojmenné řece slouží jako zdroj pitné vody pro Ostravsko, zatímco Žermanice na Lučině nebo Těrlicko na Stonávce slouží hlavně k rekreaci. Zvláštním případem jsou dvě nádrže přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně v Jeseníkách u Pradědu.

Krajinou domova: Vodní země