Podpůrná opatření

I. stupeň


II. stupeň


Činnost školního poradenského pracoviště po dobu omezení činnosti školy

I přes výrazné omezení klasického provozu školy zůstává pro žáky a jejich zákonné zástupce k dispozici školní poradenské pracoviště. Vzhledem ke karanténnímu opatření je jeho činnost upravena tak, abychom dodrželi diskrétnost i bezpečnost v rámci etické a profesionální úrovně.

Všechny členy školního poradenského pracoviště můžete v případě potřeby kontaktovat každý všední den v době mezi 8:00 – 14:00 emaily nebo prostřednictvím Komensu v programu Bakaláři a domluvit si způsob a formu spolupráce. Informace najdete: https://sites.google.com/zs-senov.cz/vychovnyporadce/


Výchovná poradkyně Mgr. Zuzana Štrbáková

email: strbakova@zs-senov.cz

Metodik prevence Mgr. Lenka Fukalová

email: fukalova@zs-senov.cz

Koordinátor inkluze, podpůrná opatření pro 1. stupeň Mgr. Simona Kundelová

email: kundelova@zs-senov.cz

Garant OSV, podpůrná opatření pro 2. stupeň Mgr. Alice Borová

email: borova@zs-senov.cz

Zástupce asistentů pedagoga Dagmar Polachová

email: polachová@zs-senov.cz


Děkuji, s pozdravem Naděžda Pavlisková, ředitelka školy