pracovní materiály

Hry na rozvoj zrakového vnímání. Zde patří cvičení, kterými se rozvíjí například orientace v prostoru, pravolevá orientace, zraková paměť, zrakové rozlišení apod.

I spy.pdf
bludiště.pdf
schované věci.pdf
rozdíly.pdf
matematické křížovky.pdf