Občanská výchova 9

9. ročník

3. pROBLÉMY SOUČASNÉHO SVĚTA

  1. Doplň ke každému typu problémů alespoň tři konkrétní příklady, se kterými se setkáváš.

  2. O jak vážné problémy se jedná? Označ každý pomocí !!! (mimořádně závažný), ! (závažný) nebo ho ponechej bez vykřičníku, pokud ho považuješ za nepříliš závažný.

  3. Ještě jednou se vrať k problémům, které jsi zaznamenal(a). Na které můžeš mít vliv? Označ každý pomocí symbolu: A (ano, můžu), J (jen do uřčité míry) a X (nemůžu).


2.TO JSEM JÁ

Vytiskni si PL TO JSEM JÁ (pod textem) a vyplň ho, můžeš ho i vybarvit.

Poté můžeš popřemýšlet nad svým jménem a příjmení. Zkus zjistit původ tvého jména a příjmení:

Kolik máš jmenovců v ČR?

Kolik lidí v ČR má stejné příjmení jako ty?

Co tvé jméno znamená?

Neexistuje třeba nějaká ulice, obchod, zastávka, která se jmenuje jako tvé příjmení?

POKUD BUDEŠ MÍT HOTOVO, MŮŽEŠ NÁM TO POSLAT A MÁŠ JEDNIČKU. :)

Např.:

Třosová 21 v ČR (17 v Ostravě, 1 Nový Jičín, 1 Rožnov p. Radhostěm, 2 Pardubice) a Třos 22 x v ČR (17 v Ostravě, 2 Nový Jičín, 3 v Rožnově p. Radhoštěm, 2 Pardubice)

Třos - polský původ Trzos

Jana má stejný význam jako Jan. Jan je zkrácená forma jména Johanes, která k nám přišla přes německé Johannes. Základ v hebrejském jazyce je Jochánán "Bůh je milostivý". První část je zkrácené slovo Jahve "Bůh", druhá sloveso chanan "smilovat se".

Jana je 4. nejčastější jméno v ČR. atd. :)

1.NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

  1. Přečtěte si prezentaci a proveďte stručný zápis do sešitu.

  2. Zodpovězte otázky v závěru prezentace.

NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

3. Odpověz vlastními slovy na otázky a zapište do sešitu:

1) Stát plní řadu úkolů. Vzpomeň si které? O co by se měl stát postarat? O čem stát rozhoduje? Barevně zvýrazněte, které úkoly státu považuješ za nejdůležitější?

Dokáže stát poctivé chránit a nepoctivé trestat?

Proč se lidé rozhodli vzdát se své svobody a vytvořit stát?

2) Vytvořte vlastní jednoduchou definici, která vysvětlí pojem ekonomika. Porovnejte ji s významem uvedeným v encyklopedii nebo ve slovníku a případně doplňte. Vaše definice by měla být srozumitelná ostatním.

3) Vysvětlete, co znamená, že stát intervenuje do hospodářské oblasti.

Myslíte si, že má stát zasahovat do ekonomiky? Proč? Kdy a v kterých případech?

Myslíte, že je potřeba, aby např. zdravotnictví, vzdělávání a zajištění bezpečnosti obyvatel byly k dispozici všem občanům bez rozdílu? Proč? Jakým způsobem by to stát mohl zajistit?